کاهش مدت زمان اعتبار گواهی TLS

مدت زمان اعتبار گواهی TLS یه ۳۹۸ روز کاهش پیدا کرد

کمپانی های Mozilla، Apple، Google اعلام داشتند که جهت محافظت از اتصال HTTPS کاربران، تصمیم به کاهش طول عمر گواهی های TLS از ۸۲۵ روز به ۳۹۸ روز گرفتند و این تصمیم از سپتامبر ۲۰۲۰ اجرایی می شود.

, , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
صدور سریع تر گواهی های SSL توسط کمپانی DigiCert
نوشتهٔ بعدی
برترین صادر کنندگان گواهینامه SSL تا سال ۲۰۲۰

پست های مرتبط

فهرست